18 bielski batalion powietrznodesantowy

Bielsko-Biała