2 STACJA „SANKCJA”

OPIS ZDARZENIA: Strażnik więzienny pełniący służbę na wierzy wartowniczej, dokonał ostrzelania radiowozu wraz z przebywającymi w nim policjantami oraz psem. Motywy działania sprawcy nie są do końca znane. Strażnik posiada ze sobą broń palną długą wraz z dwoma magazynkami amunicji. Przed służbą zachowywał się normalnie i jak każdego dnia w służbie stronił od towarzystwa kolegów, którzy często z niego drwili. Po objęciu służby również nic nie wskazywało na odstępstwa od normy w jego pracy. Wjeżdżający radiowóz policyjny wyraźnie zainteresował sprawcę zdarzenia, a po zauważeniu policjantów wewnątrz pojazdu, padły pierwsze strzały. Tuż po oddaniu strzałów strażnik krzyczał w kierunku pojazdu, że to za jego żonę. Ranni policjanci zdołali się jeszcze wydostać z pojazdu, ale odniesione obrażenia uniemożliwiały im sprawne oddalenie się z miejsca ostrzału. Ranny został również pies służbowy, który znajdował się w pobliżu. Teren ostrzału pojazdu znajduje się pomiędzy śluzami zakładu penitencjarnego. Strażnik skutecznie skrywa się w kuloodpornym pomieszczeniu wartowniczym wyposażonym w techniczny środek komunikacji.
ZADANIA ZESPOŁU: Dokonanie rozpoznania terenu i zaplanowanie ewentualnego szturmu, wprowadzenie negocjacji kryzysowych ze sprawcą oraz udzielenie pomocy rannym policjantom.
SĘDZIA GŁÓWNY STACJI: ppor. Grzegorz Kostyra (SWWS)
SĘDZIOWIE STACJI: kom. Piotr Zdybał, st. asp. Przemysław Mazurek (KWP Katowice), podinsp. w st. spocz. dr Bartosz Głowacki (AWF Katowice), kpr. Paweł Kruk (SOP), Tomasz Stępień (Fen K9 Crew).
Zdjecia: Travart, Dejneks, SWWS