4 STACJA „TOP GUN”

OPIS ZDARZENIA: Z informacji operacyjnych wynika, że na lotnisku wylądował samolot, w którym znajdują się dwie osoby handlujące narkotykami. Czekają oni na wspólników, którzy mają przyjechać i odebrać towar. Do transakcji jednak nie dojdzie w najbliższym czasie, więc należy podjąć czynności zmierzające do zatrzymania osób w samolocie. Po krótkim planowaniu zespół przystępuje do czynności. Na podejściu, w wyniku kłótni przemytników dochodzi do strzału. Jeden z przestępców ucieka a następnie kładzie się na płycie lotniska. Funkcjonariusze przystępują do przeszukania i sprawdzenia przestępców i terenu. W trakcie tych czynności od strony pobliskich drzew, podbiega mężczyzna z informacją, że na drzewie wisi spadochroniarz, który potrzebuje pomocy. Po podejściu grupy do spadochroniarza, okazuje się, że wisi on tutaj około 4 godzin.
ZADANIA ZESPOŁU: Zadaniem uczestników było poprawne zareagowanie podczas scenariusza. Należało udzielić pomocy spadochroniarzowi, nie tracąc kontroli nad terenem oraz przestępcami.
SĘDZIOWIE STACJI: dr Piotr Baczar (SWWS), Kuźmin (CSzWS).
Zdjęcia: Travart, Dejneks, SWWS