Program

Program

Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, które odbędą się 20 - 24 maja 2019 roku w Brzegu Dolnym

Continue Reading
REGULAMIN

REGULAMIN

Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2019”, które

Continue Reading
Harmonogram

Harmonogram

Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2019”, któ

Continue Reading