Program

Program

V Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pk. ,,Tactical Prison Rescue 2018 ”, które odbędą się 22 – 25 maja 2018 roku w Brzegu Dolnym i Wołowie.

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny zawodów: sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Organizatorem jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu wg. Harmonogramu Imprez Sportowych i Rekreacyjnych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Uczestnikami zawodów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, Czytaj dalej

REGULAMIN

REGULAMIN

V Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

  1. W zawodach biorą udział czteroosobowe reprezentacje wszystkich Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej wyznaczone spośród funkcjonariuszy etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, a także zaproszone czteroosobowe zespoły innych grup specjalnych.

  1. Reprezentacje poszczególnych trzech grup na czas zawodów, pozostają połączone stanowiąc jeden zespól. Informacja dot. zespołów podana będzie na odprawie.

Czytaj dalej

Harmonogram

Harmonogram

V Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pk. ,,Tactical Prison Rescue 2018”, które odbędą się 22 – 25 maja 2018 roku w Brzegu Dolnym i Wołowie. Czytaj dalej