PRISON TECH

W ramach tegorocznej edycji manewrów odbędzie się spotkanie technologiczne pn. Prison Tech, podczas którego zaprezentowane zostaną nowoczesne systemy bezpieczeństwa publicznego. Swoje
rozwiązania przedstawią firmy ze sprzętem i wyposażeniem obejmujące wszystkie segmenty produkcji zabezpieczeń, jak również najnowocześniejszy sprzęt łączności, systemy IT oraz ratownictwa
medycznego. Podczas „Tactical Public Rescue” odbędzie się także konferencja naukowa pn. „Współpraca służb i sektora cywilnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa Państwa”, której celem będzie stworzenie platformy służącej szerokiej dyskusji nad technicznymi i organizacyjnymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony obiektów penitencjarnych stanowiących ważne elementy infrastruktury krytycznej państwa. Zaproszeni specjaliści oraz przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Dyrektorzy Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych, a także kierownicy działu ochrony jednostek penitencjarnych będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie obrony oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą zostać wykorzystane na gruncie więziennictwa.

Plik do pobrania