Program

VII Międzynarodowe Manewry Ratowniczo-Taktyczne ,,Tactical Prison Rescue 2022” dla Grup Specjalnych, połączone z konferencją naukową oraz Dniem edukacji dla bezpieczeństwa, odbędą się w Kaliszu w dniach 23-27 maja 2022 roku.

Celem głównym manewrów: sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Organizator: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczestnikami manewrów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Jednostka Wojskowa AGAT i jednostki zaproszone z zagranicy.

Manewry realizowane będą zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu.

Manewry obejmować będą dziewięć zadań i miejsc (stacji) przeprowadzania konkurencji.

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa w manewrach dużej liczby drużyn spoza Służby Więziennej, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby stacji.

Miejsce manewrów: teren Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, znajdujący się w Kaliszu i okolice w promieniu 30 km.

Organizacja zawodów i warsztatów:

1. Uczestnicy winni stawić się do godz. 14.00 w Kampusie Mundurowym SWWS w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 93-195. Przy wjeździe lub zdawaniu broni zostaną rozdysponowane miejsca kwaterunkowe.

Odprawa oraz warsztaty w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 16.00 – odbędą się w sali 210 w budynku sztabowym.
Wyjazd w dniu 27 maja 2022 r. do godz. 11.00.

 • W manewrach biorą udział czteroosobowe zespoły. W czasie zawodów i warsztatów grupa porusza się własnym samochodem, przy czym kierowca wchodzi w skład drużyny.
 • W warsztatach szkoleniowych biorą udział wszyscy oddelegowani funkcjonariusze.
 • W tegorocznej edycji zawodów, trzy zespoły działają razem.

2. Podczas szkolenia obowiązuje umundurowanie taktyczne.

3. Skład komisji sędziowskich:

Komisja sędziowska główna:

płk dr Leszek Kołtun – prorektor SWWS

ppłk Łukasz Gawron – z-ca Dyrektora AŚ Kraków

Sędziowie stacyjni – medyczni i taktyczni:

 • Funkcjonariusze i żołnierze jednostek specjalnych oraz wykwalifikowane osoby cywilne.

Zabezpieczenie medyczne, techniczne oraz informatyczne zapewniać będą:

 •  Funkcjonariusze i żołnierze jednostek specjalnych.

Sędziowie, pozoranci oraz osoby zabezpieczające stacje (medycznie, technicznie  i informatycznie) winny stawić się w dniu 23 maja 2022 roku do godz. 14.00 w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193-196 w Kaliszu.

 4. Wyposażenie uczestników:

Pojazd służbowy dla grupy (specjalny-operacyjny) w celu przemieszczania się do poszczególnych miejsc, w których będą odbywać się poszczególne konkurencje.

Uzbrojenie i wyposażenie :

 • Broń długa: z oporządzeniem oraz amunicją w ilości pełnych czterech magazynków – dla każdego uczestnika.
 • Broń krótka: wraz z kaburą oraz amunicją w ilości pełnych czterech magazynków – dla każdego uczestnika.
 • Hełm kuloodporny (z osłoną twarzy lub bez) – dla każdego uczestnika.
 • Maska p.gaz – dla każdego uczestnika.
 • Ochronniki słuchu – dla każdego uczestnika.
 • Zestaw łączności zintegrowany z ochronnikami słuchu lub zapewniający łączność w czasie stosowania ochrony słuchu – dla każdego uczestnika.
 • Kamizelka kuloodporna i taktyczna – dla każdego uczestnika.
 • Gogle taktyczne – dla każdego uczestnika.
 • Ochraniacze kolan i łokci – dla każdego uczestnika.
 • Taktyczne rękawice ochronne – dla każdego uczestnika.
 • Kajdanki szczękowe, pałka służbowa – dla każdego uczestnika.
 • Komplet tarcz typu Armadillo (długa, krótka) lub tarcza balistyczna
  (w przypadku służb spoza SW organizator zabezpieczy).
 • Skrzynia lub torba do przechowania sprzętu uzbrojenia – 1 szt. na ekipę.
 • Chemiczne źródła światła (lightstick) – 20 szt. na zespół.
 • Tarcza balistyczna (mile widziana).

Minimalne wyposażenie medyczne zespołu:

Torba, plecak lub nerka albo indywidualne apteczki do przenoszenia wyposażenia medycznego w postaci:

 • Opatrunki
 • Gaza opatrunkowa 1m² (5 szt.) , ½m² (5 szt.), ¼m² (5 szt)
 • Bandaże elastyczne (12 lub 15 cm) – 10 szt.
 • Opatrunki indywidualne typu bandaż izraelski lub Olaes (4 calowy lub 6 calowy) – 2 szt.
 • Chusty trójkątne – 5 szt.
 • Środki mocujące typu plaster lub taśma
 • Taśma power tape rolka – 1 szt.
 • Opaski uciskowe 2 szt.
 • Środki hemostatyczne
 • Celox lub Combat Gauze – 1 szt.
 • Rurki nosowo-gardłowe (rozmiar 7 i 8) – 2 szt.
 • Pocket mask – do wentylacji poszkodowanego lub worek samorozprężalny (AMBU) – 1 szt.
 • Opatrunek improwizowany do szczelnego oklejenia folią rany klatki piersiowej
  – wycięte kwadraty foli 12 cm/12 cm
 • Rękawiczki medyczne
 • Koc ratunkowy lub folia termiczna – 5 szt.
 • Nożyczki lub nóż.

5. W ramach delegacji służbowych wystawionych przez jednostki macierzyste:

Przejazd do miejsca zakwaterowania oraz do miejsc przeprowadzania konkurencji, wyżywienie i zakwaterowanie od obiadu w dniu 23.05.2022 r. do śniadania w dniu 27.05.2022 r.

Koszt pobytu 66 PLN dziennie osobo doba.

Faktura będzie wystawiona imiennie lub zbiorczo na jednostkę.

Jeżeli dokonują Państwo płatności imiennej – koszt pobytu należy uregulować przed rozpoczęciem zawodów.

6. Przechowywanie broni: 

W czasie wolnym od zawodów i szkolenia oraz w porze nocnej, grupa zobowiązana jest do przechowywania broni i amunicji w skrzyniach lub torbach zapieczętowanych. Magazyn główny uzbrojenia wyznaczony jest w magazynie uzbrojenia w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193-196, w Kaliszu.

7. Po ustaleniach, w czasie uroczystego rozpoczęcia zawodów w dniu 25 maja 2022 r. w hali Arena w Kaliszu odbędzie się pokaz samoobrony, który zabezpieczy GISW, natomiast pokaz interwencyjny zostanie zabezpieczony przez SWWS.

8. Środki finansowe na organizację warsztatów zapewnia Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

9. Organizator zapewnia dodatkowe ubezpieczenie NW.

10. Wszelkie informacje oraz aktualności dot. ,,Tactical Prison Rescue 2022” znajdują się na stronie internetowej www.tacticalprisonrescue.pl oraz w mediach społecznościowych – https://www.facebook.com/TacticalPrisonRescue.

 

Odpowiedzialny za organizację oraz właściwy przebieg zawodów i szkolenia jest płk dr Leszek Kołtun, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szczegółowych odpowiedzi dot. ,,Tactical Prison Rescue 2022” udziela:

ppor. Grzegorz Kostyra

+48 696 455 864