Program

VIII Międzynarodowych Manewrów Ratowniczo-Taktycznych pk. ,,Tactical Public Rescue 2024” dla grup o charakterze specjalnych, które odbędą się w dniach 8-12 lipca 2024 roku.

Celem głównym manewrów: sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Organizator: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.

Uczestnikami manewrów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Służba Ochrony Państwa, Służba Ochrony Kolei, Wojska Obrony Terytorialnej i jednostki zaproszone z zagranicy.

Manewry realizowane będą zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu.

Manewry obejmować będą dziesięć zadań i miejsc ( stacji ) przeprowadzania konkurencji.

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa w manewrach dużej liczby drużyn spoza Służby Więziennej, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości stacji.

Miejsce manewrów: teren Kampusu Mundurowego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, znajdujący się w Kaliszu i okolice w promieniu 20 km.

Organizacja zawodów i warsztatów:

1. Uczestnicy winni stawić się do godz. 12.00 w  Kampusie Mundurowym AWS w Kaliszu ul. Wrocławska 93-195. Przy wjeździe lub zdawaniu broni zostaną rozdysponowane miejsca kwaterunkowe.

Odprawa oraz warsztaty w dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 15.00, odbędą się w Sali 17 bud. 18.

Wyjazd w dniu 12 lipca 2024r. ok. godz. 11.00.

 • W manewrach biorą udział czteroosobowe zespoły. W czasie zawodów i warsztatów grupa porusza się własnym samochodem, przy czym kierowca wchodzi w skład drużyny.
 • W warsztatach szkoleniowych biorą udział wszyscy oddelegowani funkcjonariusze.
 • W tegorocznej edycji zawodów, dwa zespoły działają razem.

2. Podczas szkolenia obowiązuje umundurowanie taktyczne.

3. Skład komisji sędziowskich:

Komisja sędziowska główna:

por. Grzegorz Kostyra

ppłk w st. spocz. Łukasz Gawron

Sędziowie stacyjni – medyczni i taktyczni:

 • Funkcjonariusze i żołnierze jednostek specjalnych oraz wykwalifikowane osoby cywilne.

Zabezpieczenie medyczne, techniczne oraz informatyczne zapewniać będą:

 •  Funkcjonariusze i żołnierze jednostek specjalnych.

Sędziowie, pozoranci oraz osoby zabezpieczające stacje ( medycznie, technicznie  i informatycznie) winny stawić się w dniu 8 lipca 2024 roku do godz. 14.00 w Kampusie Mundurowym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz.

 4. Wyposażenie uczestników:

Pojazd służbowy dla grupy (specjalny- operacyjny) celem przemieszczania się do poszczególnych miejsc przeprowadzania konkurencji.

Uzbrojenie i wyposażenie :

 • Broń długa: z oporządzeniem oraz amunicją w liczbie pełnych dwóch magazynków – dla każdego uczestnika.
 • Broń krótka: wraz z kaburą oraz amunicją w liczbie pełnych dwóch magazynków – dla każdego uczestnika.
 • Hełm kuloodporny (z osłoną twarzy lub bez) – dla każdego uczestnika.
 • Maska p.gaz – dla każdego uczestnika.
 • Ochronniki słuchu – dla każdego uczestnika.
 • Zestaw łączności zintegrowany z ochronnikami słuchu lub zapewniający łączność w czasie stosowania ochrony słuchu – dla każdego uczestnika.
 • Kamizelka kuloodporna i taktyczna – dla każdego uczestnika.
 • Gogle taktyczne – dla każdego uczestnika.
 • Ochraniacze kolan i łokci – dla każdego uczestnika.
 • Taktyczne rękawice ochronne – dla każdego uczestnika.
 • Kajdanki szczękowe, pałka służbowa – dla każdego uczestnika.
 • Komplet tarcz typu Armadillo (długa, krótka) lub tarcza balistyczna
  (w przypadku służb spoza SW organizator zabezpieczy).
 • Skrzynia lub torba do przechowania sprzętu uzbrojenia – 1 szt. na ekipę.
 • Chemiczne źródła światła (lightstick) – 20 szt. na zespół.

Minimalne wyposażenie medyczne zespołu:

Torba, plecak lub nerka albo indywidualne apteczki do przenoszenia wyposażenia medycznego w postaci:

 • Opatrunki wielofunkcyjne
 • Gaza opatrunkowa 1m² (5 szt.) , ½m² (5 szt.), ¼m² (5 szt)
 • Bandaże elastyczne (12 lub 15 cm) – 10 szt.
 • Opatrunki indywidualne typu bandaż izraelski lub Oleas (4 calowy lub 6 calowy) – 2 szt.
 • Chusty trójkątne – 5 szt.
 • Środki mocujące typu plaster lub taśma
 • Taśma power tape rolka – 1 szt.
 • Opaski uciskowe 2 szt.
 • Środki hemostatyczne
 • Celox lub Combat Gauze – 1 szt.
 • Rurki nosowo-gardłowe (rozmiar 7 i 8) – 2 szt.
 • Pocket mask – do wentylacji poszkodowanego lub worek samorozprężalny (AMBU) – 1 szt.
 • Opatrunek improwizowany do szczelnego oklejenia folią rany klatki piersiowej – wycięte kwadraty foli 12cm/12cm
 • Rękawiczki medyczne
 • Koc ratunkowy folia termiczna – 5 szt.
 • Nożyczki lub nóż.

5. W ramach delegacji służbowych wystawionych przez jednostki macierzyste:

Przejazd do miejsca zakwaterowania oraz do miejsc przeprowadzania konkurencji, wyżywienie i zakwaterowanie od obiadu w dniu 08.07.2024 r. do śniadania w dniu 12.07.2024 r.

Koszt pobytu 83 PLN dziennie osobo doba.

Faktura będzie wystawiona imiennie lub zbiorczo na jednostkę.

Jeżeli dokonują Państwo płatności imiennej – koszt pobytu należy uregulować przed rozpoczęciem zawodów.

6. Przechowywanie broni: 

W czasie wolnym od zawodów i szkolenia oraz w porze nocnej, grupa zobowiązana jest do przechowywania broni i amunicji w skrzyniach lub torbach zapieczętowanych. Magazyn główny uzbrojenia wyznaczony jest w magazynie uzbrojenia w Kampusie Mundurowym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193-195, w Kaliszu (62-800).

7. Wszelkie informacje oraz aktualności dot. ,,Tactical Public Rescue 2024” znajdują się na stronie internetowej www.tacticalprisonrescue.pl.

Odpowiedzialny za organizację oraz właściwy przebieg zawodów i szkolenia jest

por. Grzegorz Kostyra

+48 696 455 864

grzegorz.kostyra@aws.edu.pl

 Program do pobrania: