Program

Program

V Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pk. ,,Tactical Prison Rescue 2018 ”, które odbędą się 22 – 25 maja 2018 roku w Brzegu Dolnym i Wołowie.

Założenia organizacyjno-programowe:

Cel główny zawodów: sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Organizatorem jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu wg. Harmonogramu Imprez Sportowych i Rekreacyjnych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Uczestnikami zawodów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Jednostka Wojskowa AGAT.

Zawody i warsztaty szkoleniowe realizowane będą zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu.
Zawody obejmować będą dziewięć zadań i miejsc (stacji) przeprowadzania konkurencji.
W przypadku potwierdzenia uczestnictwa w zawodach dużej liczby drużyn spoza Służby Więziennej, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości stacji.

Miejsce zajęć: Teren i oddział mieszkalny Ośrodka Golina, Urząd Miejski i strzelnica w Wołowie, miasto Prusice, hala sportowa w Brzegu Dolnym oraz miejsca przeznaczone do zadań w promieniu 30 km od Brzegu Dolnego.

Organizacja zawodów i warsztatów :

1. Uczestnicy, winni stawić się do godz. 12.00 w Komisariacie Policji w Brzegu Dolnym ul. Al. Jerozolimskie 49, 56-120 Brzeg Dolny. Przy zdawaniu broni zostaną rozdysponowane miejsca kwaterunkowe. Odprawa oraz warsztaty w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 14.00, odbędą się w Hali KHS Rokita ul. Wilcza 8. Wyjazd w dniu 25 maja 2018r. ok. godz. 11.00.

W zawodach biorą udział czteroosobowe zespoły. W czasie zawodów i warsztatów grupa porusza się własnym samochodem przy czym kierowca wchodzi w skład drużyny.
W warsztatach szkoleniowych biorą udział wszyscy oddelegowani funkcjonariusze.
W tegorocznej edycji zawodów, trzy zespoły działają razem.

2. Podczas szkolenia obowiązuje umundurowanie taktyczne (czarne – dot. GISW).

3. Skład komisji sędziowskich:

Komisja sędziowska główna:

dr n. med. Grzegorz Gogolewski – specjalista medycyny ratunkowej,
mjr Łukasz Gawron –z-ca kierownika działu ochrony ZK w Nowym Sączu.

Sędziowie stacyjni – medyczni i taktyczni:
23.05.2018r.
Stację nr 1 ,,Paczka” zabezpiecza Akademia Wojsk Lądowych i Zespół Rozminowania Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
Stację nr 2 ,,Weryfikacja” zabezpiecza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.
Stację nr 3 ,, Depresja” zabezpiecza Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.
Stację nr 4 ,,Uciekinier” zabezpiecza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka i Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Stację nr 5 ,,Ciemność” zabezpiecza Jednostka Wojskowa AGAT oraz 16 i 18 batalion powietrzodesantowy.

24.03.2018r.
Stację nr 6 ,,Orientacja” zabezpiecza Jednostka Wojskowa AGAT oraz 16 i 18 batalion powietrzodesantowy.
Stację nr 7 ,,Zapasy” zabezpiecza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.
Stację nr 8 ,,Na Sygnale” zabezpiecza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.
Stację nr 9 ,,Stawy” zabezpiecza Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Akademia Wojsk Lądowych oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Zabezpieczenie medyczne, techniczne oraz informatyczne zapewniać będą: Zakład Karny w Nowym Sączu, GISW w Krakowie,  GISW w Krakowie, Zakład Karny w Wołowie.

Sędziowie, pozoranci oraz osoby zabezpieczające stacje (medycznie, technicznie i informatycznie) winny stawić się w dniu 21 maja 2018 roku do godz. 18.00 w recepcji Kompleksu Hotelowo – Sportowego ,,Rokita” ul. Wilcza 8 , 56-120 Brzeg Dolny.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu zabezpieczy 15 szt. kbk AKMS wraz z 6000 szt. 7,62 nb. ślepy.

W dniach 22 – 25 maja 2018 roku, funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej biorący udział w zawodach przyjmują dyspozycję przez Stanowisko Dowodzenia przy OISW we Wrocławiu.

Pozoranci i funkcjonariusze zabezpieczający miejsce przebiegu konkurencji:
Studenci ASZWoj, funkcjonariusze SW oraz GISW we Wrocławiu i Krakowie, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

4. Wyposażenie uczestników:

Pojazd służbowy dla grupy (specjalny- operacyjny) celem przemieszczania się do poszczególnych miejsc przeprowadzania konkurencji

Uzbrojenie i wyposażenie :
Broń długa: z oporządzeniem oraz amunicją w ilości pełnych dwóch magazynków – dla każdego uczestnika.
Broń krótka: wraz z kaburą oraz amunicja w ilości pełnych dwóch magazynków – dla każdego uczestnika
Hełm kuloodporny (z osłoną twarzy lub bez) – dla każdego uczestnika.
Maska p.gaz – dla każdego uczestnika.
Ochronniki słuchu – dla każdego uczestnika.
Zestaw łączności zintegrowany z ochronnikami słuchu lub zapewniający łączność w czasie stosowania ochrony słuchu – dla każdego uczestnika.
Kamizelka kuloodporna i taktyczna – dla każdego uczestnika.
Gogle taktyczne – dla każdego uczestnika.
Ochraniacze kolan i łokci – dla każdego uczestnika.
Taktyczne rękawice ochronne – dla każdego uczestnika .
Kajdanki szczękowe, pałka służbowa – dla każdego uczestnika.
Komplet tarcz typu Armadillo (długa, krótka) lub tarcza balistyczna.
Skrzynia lub torba do przechowania sprzętu uzbrojenia – 1 szt. na ekipę.
Chemiczne źródła światła (lightstick) – 20 szt. na zespół.

Minimalne wyposażenie medyczne zespołu:

Torba, plecak lub nerka albo indywidualne apteczki do przenoszenia wyposażenia medycznego w postaci:

Opatrunki
Gaza opatrunkowa 1m² (5 szt.) , ½m² (5 szt.), ¼m² (5 szt)
Bandaże elastyczne (12 lub 15 cm) – 10 szt.
Opatrunki indywidualne typu bandaż izraelski lub Oleas (4 calowy lub 6 calowy) – 2 szt.
Chusty trójkątne – 5 szt.
Środki mocujące typu plaster lub taśma
Taśma power tape rolka – 1 szt.
Opaski uciskowe 2 szt.
Środki hemostatyczne
Celox lub Combat Gauze – 1 szt.
Rurki nosowo-gardłowe (rozmiar 7 i 8) – 2 szt.
Pocket mask – do wentylacji poszkodowanego lub worek samorozprężalny (AMBU) – 1 szt.
Opatrunek improwizowany do szczelnego oklejenia folią rany klatki piersiowej – wycięte kwadraty foli 12cm/12cm
Rękawiczki medyczne
Koc ratunkowy folia termiczna – 5 szt.
Nożyczki lub nóż

Zespół nie posiadający chociażby jednego z w/w oporządzenia nie będzie mógł uczestniczyć w zawodach i warsztatach szkoleniowych.

5. W ramach delegacji służbowych wystawionych przez jednostki macierzyste:
Przejazd do miejsca zakwaterowania oraz do miejsc przeprowadzania konkurencji, wyżywienie i zakwaterowanie od obiadu w dniu 22.05.2018r. do śniadania w dniu 25.05.2018 r.
Koszt pobytu 85 PLN dziennie osobo doba (wyżywienie i zakwaterowanie).
Faktura która będzie wystawiona imiennie lub zbiorcza na jednostkę. Jeżeli imiennie -płatność przed rozpoczęciem zawodów.

6. Przechowywanie broni:

W czasie wolnym od zawodów i szkolenia oraz porze nocnej, grupa zobowiązana jest do przechowywania broni i amunicji w skrzyniach lub torbach zapieczętowanych. Magazyn główny uzbrojenia wyznaczony jest w Komisariacie Policji w Brzegu Dolnym ul. Al. Jerozolimskie 49, 56-120 Brzeg Dolny.

7. Po ustaleniach z Dyrektorem Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie ppłk. Zbigniewem Gospodarowiczem, w czasie uroczystego rozpoczęcia zawodów w dniu 23 maja 2018 r. na rynku w Wołowie, pokaz samoobrony zabezpieczy GISW Warszawa. Pokaz odbijania porwanych zakładników zabezpieczy GISW Wrocław i GISW Kraków.

8. Środki finansowe na organizację zawodów zapewni Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie.

9. Istnieje możliwość nadania punktów edukacyjnych ratownikom medycznym uczestniczącym w przedsięwzięciu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ustalono, iż:
Za udział w zawodach charakterze uczestnika 3 punkty (§ 9 pkt 2 ppkt 10)
Udział w seminarium (warsztacie) – 8 punktów za zajęcia warsztat (8 godzin – zajęcia nocne zgodnie z programem) (§ 9 pkt 2 ppkt 2).
Za zajęcie od 1 – 3 miejsca na zawodach ratownictwa medycznego – 10 punktów (§9 pkt 2 ppkt 11)
Na podstawie powyższego schematu uczestnik zawodów ma możliwość uzyskania maksymalnie 11 punktów edukacyjnych oraz dodatkowych 10 w sytuacji zajęcia od 1 – 3 miejsca.

10. Organizator zapewnia dodatkowe ubezpieczenie NW.

11. Wszelkie informacje oraz aktualności dot. ,,Tactical Prison Rescue 2018” znajdują się na stronie internetowej www.tacticalprisonrescue.pl oraz na Facebook.

Odpowiedzialny za organizację oraz właściwy przebieg zawodów i szkolenia jest mjr dr Leszek Kołtun, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, tel. 606 91 99 25.

Załączniki :

Harmonogram.
Regulamin zawodów.
Karty sędziowskie (tylko do wglądu przez organizatora).