PRZEDSTAWICIEL KNBN WAT EKSPERTEM PODCZAS TACTICAL PRISON RESCUE

Relacja KNBN WAT.

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizowane są Manewry Taktyczne dla grup specjalnych w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2022”, których organizatorem jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Na zaproszenie organizatorów, jednym z ekspertów podczas manewrów był Łukasz Kominek, członek KNBN WAT, realizujący rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w SDR WAT na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Pełna relacja dostępna jest na stronie: https://wlo.wat.edu.pl/przedstawiciel-knbn-wat-ekspertem-podczas-tactical-manewrow-taktycznych-grup-specjalnych/