TACTICAL PUBLIC RESCUE

Bezpieczne wypełnianie obowiązków służbowych w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu to nasz priorytet