Tactical Prison Rescue 2016

III Zawody i Warsztaty z Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej dedykowane były przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży, odbyły się w dniach 16 -20 maja 2016. Ponadto w ramach zawodów w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, w dniu 19 maja 2016 odbyły się ćwiczenia ochronne. Manewry zoorganizowane zostały przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu.

Celem warsztatów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia grup interwencyjnych oraz możliwości ich współpracy z innymi formacjami w sytuacjach kryzysowych. W ramach ćwiczeń przeprowadzono kontrole cel mieszkalnych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, połączoną z kontrolą osobistą osadzonych oraz badaniami na obecność substancji odurzających w organiźmie. W trakcie kontroli wykorzystano nowoczesne środki techniczne, a także użyto psów specjalnych Zwieńczeniem manewrów była pozoracja ucieczki osadzonego z terenu jednostki. Zrealizowano wszystkie założenia dla wczorajszych ćwiczeń, a współpraca między poszczególnymi grupami, a także formacjami przebiegała wzorowo.

W manewrach wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy z wielu formacji. Oprócz Grup Interwencyjnych Służby Więziennej z całego kraju, w warsztatach uczestniczyli m. in. funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Krakowa, Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Śledczego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obserwatorami ćwiczeń byli płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu oraz płk prof. Stanisław Kowalkowski, prorektor do spraw naukowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
źródło: http://www.leszekkoltun.com