3 STACJA „BUNT”

OPIS ZDARZENIA: Trwa normalny dzień w zakładzie karnym typu półotwartego. W serwisach informacyjnych pojawia się informacja o drastycznym ograniczeniu praw skazanych w związku z nowelizacją KKW. Osadzeni zaczynają wyrażać niezadowolenie, odmawiają wykonywania poleceń, powrotu do swoich miejsc zakwaterowania. Oddziałowy z jednego z pawilonów w zawiązku z narastającą agresją opuszcza miejsce pełnienia służby, w jednostce zostaje ogłoszony alarm.
ZADANIA ZESPOŁU: Zlikwidować zagrożenie, zaprowadzić ład i porządek, sprowadzić osadzonych z placów spacerowych i wyznaczonych stref do miejsc zakwaterowania. Zespół w całości pokonuje tor przeszkód, wszystkie przeszkody mogą być pokonywane wspólnie w zespole. Funkcjonariusz, który nie zaliczy zadania wejścia na linę do wskazanej wysokości, zostaje wycofany z realizacji dalszej części zadania. Po pokonaniu toru, należy jak najszybciej ewakuować poszkodowanego z miejsca niebezpiecznego i całym zespołem udać się z poszkodowanym na miejsce startu. Po wykonaniu tych czynności uczestnicy udają się w stronę miasteczka gumowego celem realizacji zagrożenia na spacerniaku.
SĘDZIA GŁÓWNY STACJI: sierż. Łukasz Ruchała (GISW Kraków)
SĘDZIOWIE STACJI: por. Piotr Kociołek (GISW Kraków) , mł. kpt. Adrian Książek (PSP Kamienna Góra), Bogna Kosiarek, Łukasz Griesmann.
Zdjęcia: Travart, Dejneks, SWWS