Organizator

Organizatorem TPR 2019 jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

W świetle ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jednocześnie ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668) jako uczelnia wyższa. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Penitencjarystyka.

Celem uczelni jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Obecna oferta edukacyjna obejmuje wiedzę związaną z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Źródło: https://wskip.edu.pl