9 STACJA „PRISON BREAK”

OPIS ZDARZENIA: specjalnie przygotowana stacja nocna będąca zwieńczeniem zmagań uczestników podczas pierwszego dnia manewrów polegała na opanowaniu buntu w więzieniu. Zadanie realizowane było na terenie byłego zakładu karnego w Kaliszu. Scenariusz: w jednej z jednostek penitencjarnych dochodzi do zbiorowego wystąpienia osadzonych. Do likwidacji zdarzenia przystępują połączone siły Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz Policji.
ZADANIA ZESPOŁU: Zlikwidować zagrożenie, rozwieść prowodyrów.
SĘDZIA GŁÓWNY STACJI: płk dr Leszek Kołtun (SWWS)
SĘDZIOWIE STACJI: ppłk Łukasz Gawron (AŚ Kraków), ppor. Grzegorz Kostyra (SWWS).
Zdjęcia: Travart, SWWS, Dejneks