KONFERENCJA NAUKOWA: Współpraca służb i sektora cywilnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa

W dniu 9 lipca 2024 r. podczas VIII Międzynarodowych Manewrów Ratowniczo-Taktycznych Tactical Public Rescue 2024 odbędzie się konferencja naukowa pn. ” Współpraca służb i sektora cywilnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa” mająca na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych, likwidacji skutków zdarzeń nadzwyczajnych, ochrony ludności cywilnej, ale przede wykorzystania nowoczesnych technologii w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Konferencja naukowa: 

Współpraca służb i sektora cywilnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa

9 lipca 2024 r.

10:00 – 10:10Otwarcie konferencji
Powitanie uczestników

płk rez. prof. dr hab. Tomasz Kośmider,
ppłk dr Jarosław Rychlik, 
ppłk Michał Stefaniak, 
por. Grzegorz Kostyra, 
Katarzyna Dąbrowska
PANEL I  moderator: ppłk dr Jarosław Rychlik – profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – Dyrektor Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej AWS
10:10 – 10:30płk rez. prof. dr hab. Tomasz Kośmider– Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie AWSWykład Inauguracyjny:Polityka bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście współczesnych zagrożeń
10:30 – 10:50dr hab. Klaudiusz Nadolny, prof. AŚ– Kierownik Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska w Katowicach, Dyrektor, SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu  Wykład Inauguracyjny:Państwowe Ratownictwo Medyczne jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
10:50 – 11:10Beata Bulawowa– Executive Director, Jagello 2000 (Republika Czeska)Łączność krytyczna. Zapewnienie komunikacji instytucji publicznych w sytuacjach kryzysowych na przykładzie rozwiązań czeskich
11:10 – 11:30dr Dominika Grzybowska-Ganszczyk–  Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej AWF im. J. Kukuczki w KatowicachJak aktywność fizyczna i zabiegi odnowy biologicznej wzmacniają funkcjonariuszy?
11:30 – 11:50mł. insp. w st. spocz. dr Bartosz Głowacki–  Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Edukacji dla Bezpieczeństwa w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF im. J. Kukuczki w KatowicachZasady użycia pałki służbowej przez uprawnionych
11:50 – 12:05ALFA-SYSTEMPrezentacja partnera – Techniki tworzenia obrazu w prześwietlarkach paczek i bagaży. Technologia obrazowania 3 VIEW jako innowacyjna technologia w skanerach RTG
12:05 – 13:00Prezentacja rozwiązań partnerów (strefa wystawiennicza) / przerwa kawowa
PANEL II  moderator: ppłk Michał Stefaniak – Koordynator biura ds. nowoczesnych technologii w wymiarze sprawiedliwości i podmiotach bezpieczeństwa państwa Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
13:00 – 13:15ETC-PZL Aerospace Industries  Sp. z o. o. Prezentacja partnera – Możliwości wykorzystywania nowoczesnych symulatorów w szkoleniu i treningu kierowców pojazdów specjalnych i uprzywilejowanych
13:15 – 13:30por. dr Mateusz Lewandowski – Adiunkt, Koordynator Pracowni Prawa i Porządku Publicznego Instytucie Penitencjarystyki Stosowanej Akademii Wymiaru SprawiedliwościWykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie budowania bezpieczeństwa penitencjarnego 
13:30 – 13:45ACO SOLUTIONS Sp. z o. o.Prezentacja partnera – Rozwiązania łączności mobilnej, dostęp do Internetu oraz sieci służbowych w warunkach zarządzania kryzysowego
13:45 – 14:00płk Rafał Parczewski – Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego Wojskowej Akademii Technicznej 
kpr. Theodore Anama– Podoficer instruktor Studium Szkolenia Wojskowego Wojskowej Akademii Technicznej 
Ochrona i monitoring granicy państwowej przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych  
14:00 – 14:15mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek,prof. AP –  Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności; Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Akademii PożarniczejNarzędzia współpracy służb i sektora cywilnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa. Przykład projektu SILVANUS
14:15 – 14:30Przerwa kawowa
PANEL III  moderator: Marta Zawadzka  Akademia Wymiaru Sprawiedliwości/
Karolina Kuczera – Konsultant IT
14:30 – 14:45Katarzyna Dąbrowska– Koordynator projektu Certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej Akademii Wymiaru SprawiedliwościEdukacja dla bezpieczeństwa – kształtowanie kompetencji obronnych uczniów szkół ponadpodstawowych
14:45 – 15:00Agnieszka Merchut– Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet KaliskiOchrona informacji i dezinformacja w dobie zagrożeń hybrydowych
15:00 – 15:15dr Marcin Mazurek – Adiunkt w Pracowni Prawa i Porządku Publicznego Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej Akademii Wymiaru SprawiedliwościWykorzystanie nowych technologii w budowaniu bezpieczeństwa strukturalnego 
15:15– 15:30dr hab. inż. Piotr Bilski– Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechnika Warszawska
Jacek Olejnik– Prezes Zarządu JAS Technologie
Sztuczna inteligencja w analizie i alertowaniu zagrożeń w systemach CCTV
15:30 – 15:45mł. chor. Wiktor Sobczyk– Akademia Wymiaru SprawiedliwościNowoczesne technologie w zabezpieczeniach techniczno-ochronnych jednostek organizacyjnych SW – wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariuszy
15:45 – 16:15Prezentacja rozwiązań partnerów (strefa wystawiennicza)
16:15 – 16:45płk rez. prof. dr hab. Tomasz Kośmiderppłk dr Jarosław RychlikPanel dyskusyjny i podsumowanie konferencji
16:45 – 21:00Uroczysta obiadokolacja 
Komitet naukowy:Komitet organizacyjny:
płk rez. prof. dr hab. Tomasz Kośmider – przewodniczącyKatarzyna Dąbrowska 
dr hab. Klaudiusz Nadolny, prof. AŚppłk Michał Stefaniak 
ppłk dr Jarosław Rychlik, prof. AWS  por. Grzegorz Kostyra
dr Wiesław Zawadzki, prof. AWSppor. Marzena Horna
dr Marcin Mazurekszer. Joanna Sawulska-Krzykacz
Katarzyna DąbrowskaWiktoria Pliszek
ppłk Michał StefaniakMarta Zawadzka
por. Grzegorz Kostyra 
por. dr Mateusz Lewandowski 
  

Agenda do pobrania