PRISON TECH

W ramach tegorocznej edycji manewrów odbędzie się konferencja technologiczna pn. Prison Tech, przedstawiająca nowoczesne systemy bezpieczeństwa publicznego. Podczas konferencji nasi partnerzy zaprezentują najnowsze zdobycze technologii dla Służby Więziennej. Przedstawią zarówno sprzęt i wyposażenie obejmujące wszystkie segmenty produkcji zabezpieczeń, jak również najnowocześniejszy sprzęt łączności, systemy IT oraz ratownictwa medycznego.
Ideą przedmiotowej Konferencji jest stworzenie platformy służącej szerokiej dyskusji nad technicznymi i organizacyjnymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony obiektów penitencjarnych stanowiących ważne elementy infrastruktury krytycznej państwa. Zaproszeni specjaliści oraz przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Dyrektorzy Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych, a także kierownicy działu ochrony jednostek penitencjarnych będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie obrony oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą zostać wykorzystane na gruncie więziennictwa.