TACTICAL PUBLIC RESCUE 2024

Przedstawiamy Państwu nowe logo VIII Międzynarodowych manewrów ratowniczo-taktycznych pk. Tactical Public Rescue 2024.  Projekt TPR jest przedsięwzięciem szkoleniowo  – badawczym, umożliwiającym współpracę i współzawodnictwo wielu służb mundurowych w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa. W projekcie uwzględnia się uczestnictwo jednostek specjalnych oraz grupy ratownictwa medycznego przynależących do różnych formacji mundurowych. Głównym założeniem projektu jest wytworzenie przestrzeni do kooperacji i rywalizacji grup specjalnych w celu uruchomienia procesu szkoleniowego opartego na wzajemnej wymianie doświadczeń w zakresie różnorodnych form działań specjalnych i ratowniczych ukierunkowanych na wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego państwa. Istotnym elementem projektu jest wytworzenie przestrzeni interakcyjnej dla grup specjalnych w postaci ćwiczeń i działań symulacyjnych mających na celu wytworzenie efektów synergicznych i maksymalizacji efektywności ich działań celowanych na ochroną bezpieczeństwa obywateli i niesienie pomocy ofiarom przestępstw. Ponadto istotnym elementem projektu jest oddziaływanie na świadomości społeczną związaną z specyfiką zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.