O nas

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze…

foto: Zespół Prasowy OISW we Wrocławiu

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizujemy Manewry Ratowniczo Taktyczne dla grup specjalnych w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2022”, których organizatorem jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

VII Międzynarodowe Manewry Ratowniczo Taktyczne  ,,Tactical Prison Rescue 2022” dla Grup Specjalnych, konferencja naukowa oraz Dni edukacji dla bezpieczeństwa, odbędą się w Kaliszu w dniach 23-27 maja 2022 roku.

W myśl zasady ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz”, w przedsięwzięcie zaangażowane do tej pory były najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

Celem głównym manewrów jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Uczestnikami manewrów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Jednostka Wojskowa AGAT i jednostki zaproszone z zagranicy.

 

Organizator

Organizatorem TPR 2022 jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r.  jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i  przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Uczelnia oferuje przyszłym kandydatom studia w służbie kandydackiej na kierunku penitencjarystyka (w Kaliszu) oraz studia cywilne na kierunku Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne (w Warszawie).

Obecna oferta edukacyjna obejmuje wiedzę związaną z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo o profilu praktycznym oraz studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Źródło: https://swws.edu.pl

Uczestnicy TPR 2022

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Białystok, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Koszalin.

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

Łódź

16 batalion powietrznodesantowy

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Poznań

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

Giżycko

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

Międzyrzecz

31 Batalion Radiotechniczny

31 Batalion Radiotechniczny

Wrocław

AWL Wrocław

AWL Wrocław

Wrocław

ABW w Białymstoku

ABW w Białymstoku

Białystok

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Kraków – Balice

SPKP

SPKP

Kielce

Łódź

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Kraków

KMP w Kaliszu

KMP w Kaliszu

Kalisz

Vězeňská Služba ČR z Pardubic

Vězeňská Služba ČR z Pardubic

Pardubice

SWWS Team (SWWS, COSSW, ODK Olszanica),

SWWS Team (SWWS, COSSW, ODK Olszanica),

SWWS

COSSW

ODK Olesznica

Partnerzy

    

  …

Patronat medialny

Wystawcy podczas TPR 2022

Galeria