Konferencja: PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

21 maja 2019 r. – Wołów

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Konferencja stanowić będzie forum wymiany poglądów środowisk naukowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za wymiar bezpieczeństwa publicznego odnośnie do zachodzących trendów i zagrożeń. W sposób szczególny ukierunkowana zostanie na kwestie związane z:

 • wielowymiarowością współczesnego bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałaniem aberracjom społecznym,
 • instytucjonalnymi i prawnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Podmioty organizujące:

 • Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Komitet naukowy:

 • ppłk dr Marcin STRZELEC – rektor-komendant WSKiP – przewodniczący
 • dr hab. Bogusław JAGUSIAK – WAT
 • dr hab. Ryszard JAKUBCZAK – WSPol.
 • płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER – WSKiP
 • dr hab. Leszek KORPOROWICZ – UJ
 • dr hab. Jan MACIEJEWSKI – UWr
 • nadzw. dr hab. Krzysztof SAWICKI – UwB
 • ppłk dr Piotr ŁAPIŃSKI – WSKiP
 • dr Sławomir GRZESIAK – UWr
 • dr Sylwia JASKUŁA-KORPOROWICZ – PWSIiP
 • mjr dr Leszek KOŁTUN – WSKiP
 • dr Mariusz KURYŁOWICZ – WSKiP/ZK w Białymstoku
 • dr Marcin ZARZECKI – UKSW

Komitet organizacyjny:

 • mjr dr Leszek KOŁTUN – przewodniczący
 • Katarzyna KRĘPCZYŃSKA
 • mł. chor. Anna GMUROWSKA

Program konferencji:

Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne

GODZINAPRZEDSIĘWZIĘCIE
9.00 – 9.30Rejestracja uczestników
9:30 – 9.40OTWARCIE KONFERENCJI
Wystąpienie Rektora-KomendantaWSKiP
oraz przedstawicieli instytucji uczestniczących w konferencji
9.40 – 11.20PANEL I Bezpieczeństwo publiczne – zagrożenia, wyzwania
(moderator płk dr hab. Tomasz Kośmider, ppłk dr Piotr Łapiński)
9.40 – 10:00Wielowymiarowość bezpieczeństwa publicznego
(płk dr hab. Tomasz Kośmider)
10:00 – 10:20Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeciwdziałanie zagrożeniom
(por.Grzegorz Fuchs)
10:20 – 10:40Cyberprzestępczość. Ślady pozostawiane w sieci – sposoby ich identyfikacji
(asp. Damian Seratowicz, sierż. szt. Michał Królik)
10:40 – 11:00Działania antyterrorystyczne w środowisku wielodomenowym
(dr Piotr Baczar, dr Jarosław Stelmach)
11:00 – 11:20Dyskusja
11:20 – 11:40Przerwa kawowa
11:40 – 13:20PANEL II Aberracje społeczne – przeciwdziałanie
(moderator płk dr hab. Tomasz Kośmider, mjr dr Leszek Kołtun)
11:40 – 12:00Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – zjawisko, uwarunkowania, zagrożenia
(prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Leszek Roszczenko)
12:00 – 12:20Prewencja recydywy przestępczej jako proces zarządzania zmianą w warunkach izolacji więziennej
(dr Sławomir Grzesiak)
12:20 – 12:40Poszkodowany w ciasnej przestrzeni
(bryg. dr n. med. Mariusz Chomoncik, st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta)
12:40 – 13:00Ratownictwo medyczne – istotny element systemu ochrony ludności
(dr n. med. Stanisław Biernacki)
13:00 – 13:20Dyskusja
13:30 – 14:30Przerwa obiadowa
16:00 – 18:00Warsztaty – panele równoległe
(wg odrębnego planu – moderator mjr dr Leszek Kołtun)