TACTICAL PRISON RESCUE

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz

TACTICAL PRISON RESCUE

Bezpieczne wypełnianie obowiązków służbowych w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu to nasz priorytet

Tactical Prison Rescue

Wyszkolenie, współdziałanie, szybkość i skuteczność

O nas

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze…

foto: Zespół Prasowy OISW we Wrocławiu

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizowane są Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, a ich organizatorem jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Wcześniejsze edycje organizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu.

W myśl zasady ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz”, w przedsięwzięcie zaangażowane są najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Oprócz piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej udział swój potwierdziły: Centralne Biura Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Wydziały Zabezpieczeń Lotnisk Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, żołnierze Akademii Wojsk Lądowych, Bataliony Powietrznodesantowe, Wojska Obrony Terytorialnej oraz jednostka wojskowa AGAT.

Zawody będą miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego (odpowiednie przekazanie informacji, przeprowadzenie segregacji, zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom systemu), wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów które będą obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne. Zawody będą także miały na celu zintegrowanie grup, wymianę doświadczeń i umiejętności. Konkurencje tzn. stacje zadaniowe (10 stacji) usytuowane są w promieniu 30 km od miejsca stacjonowania zespołów i odzwierciedlać będą przypadki zdarzeń najczęściej występujących lub których wystąpienie może być bardzo prawdopodobne.

Organizator

Organizatorem TPR 2019 jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

W świetle ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jednocześnie ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668) jako uczelnia wyższa. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Penitencjarystyka.

Celem uczelni jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Obecna oferta edukacyjna obejmuje wiedzę związaną z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Źródło: https://wskip.edu.pl

Partnerzy

Wystawcy podczas TPR 2019

Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i harmonogramu pojawią się wkrótce.

Galeria