TACTICAL PRISON RESCUE

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz

TACTICAL PRISON RESCUE

Bezpieczne wypełnianie obowiązków służbowych w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu to nasz priorytet

Tactical Prison Rescue

Wyszkolenie, współdziałanie, szybkość i skuteczność

O nas

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze…

foto: Zespół Prasowy OISW we Wrocławiu

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizowane są Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, a ich organizatorem jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu.

W myśl zasady ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz”, w przedsięwzięcie zaangażowane są najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Oprócz piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej udział swój potwierdziły: Centralne Biura Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Wydziały Zabezpieczeń Lotnisk Straży Granicznej, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, żołnierze Akademii Wojsk Lądowych, Bataliony Powietrznodesantowe, Wojska Obrony Terytorialnej oraz jednostka wojskowa AGAT.

Zawody będą miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego (odpowiednie przekazanie informacji, przeprowadzenie segregacji, zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom systemu), wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów które będą obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne. Zawody będą także miały na celu zintegrowanie grup, wymianę doświadczeń i umiejętności. Konkurencje tzn. stacje zadaniowe (10 stacji) usytuowane są w promieniu 30 km od miejsca stacjonowania zespołów i odzwierciedlać będą przypadki zdarzeń najczęściej występujących lub których wystąpienie może być bardzo prawdopodobne.

Organizator

Organizatorem TPR jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Został utworzony w 1996 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej, realizuje zadania na podstawie przepisów Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 2010 Nr 8, poz. 116).

Do głównego zakresu działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu należy (więcej…)

Uczestnicy

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Białystok, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Koszalin.

6 batalion powietrznodesantowy

6 batalion powietrznodesantowy

Gliwice

16 batalion powietrznodesantowy

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

18 bielski batalion powietrznodesantowy

18 bielski batalion powietrznodesantowy

Bielsko-Biała

Jednostka Wojskowa AGAT

Jednostka Wojskowa AGAT

Gliwice

Akademia Wojsk Lądowych

Akademia Wojsk Lądowych

Wrocław

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Śledcze Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji

Katowice
Wrocław

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej

Warszawa

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Kraków – Balice

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa

Warszawa

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Kraków

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Łódź

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Rzeszów

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Wrocław

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej

Warszawa

Vězeňská Služba ČR

Vězeňská Služba ČR

Pardubice

Partnerzy

FIRMY WSPIERAJĄCE TPR 2018

Patroni

Tegoroczną edycją zawodów patronatem medialnym obejmą:

plan

Nic się nie dzieje 🙂

Galeria

Kontakt

[recaptcha size:compact theme:dark]