5 STACJA „VIP”

OPIS ZDARZENIA: Grupa zadaniowa realizująca konwój z ambasadorem otrzymała w trakcie transportu informacje od niego, iż odczuwa silne pieczenie w klatce piersiowej oraz silne zawroty głowy. Ze względu na podejrzenie zawału mięśnia sercowego funkcjonariusze zdecydowali się z zboczyć z zaplanowanej wcześniej trasy celem przetransportowania VIP’a do najbliższego Szpitala, który nie został wcześniej rozpoznany oraz zabezpieczony. Po wjechaniu na szpital kontakt z grupą realizacyjną został utracony. Z innego źródła uzyskano informacje, iż na terenie szpitala padły strzały z broni maszynowej.
ZADANIA ZESPOŁU: Przejazd pojazdami uprzywilejowanymi do Szpitala przez nierozpoznany teren, likwidacja zagrożenia polegająca na zestrzeleniu wszystkich celi aktywnych przy wykorzystaniu wyłącznie broni krótkiej, Ewakuacja VIPA ze strefy zagrożenia, w razie konieczności udzielenie pierwszej pomocy VIP’owi oraz funkcjonariuszom grupy realizacyjnej.
SĘDZIA GŁÓWNY STACJI: ppor. Grzegorz Kostyra (SWWS)
SĘDZIOWIE STACJI: chor. Przemysław Gregorek, kpr. Paweł Kruk (SOP), Magdalena Staszak (SWWS), podinsp. w st. spocz. dr Bartosz Głowacki (AWF Katowice), st. asp. Przemysław Mazurek (KWP Katowice), Kuźmin (CSzWS).
Zdjęcia: Travart, Dejneks, SWWS