TACTICAL PRISON RESCUE

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz

TACTICAL PRISON RESCUE

Bezpieczne wypełnianie obowiązków służbowych w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu to nasz priorytet

Tactical Prison Rescue

Wyszkolenie, współdziałanie, szybkość i skuteczność

O nas

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze…

foto: Zespół Prasowy OISW we Wrocławiu

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizujemy Manewry Ratowniczo Taktyczne dla grup specjalnych w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2022”, których organizatorem jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

VII Międzynarodowe Manewry Ratowniczo Taktyczne  ,,Tactical Prison Rescue 2022” dla Grup Specjalnych, konferencja naukowa oraz Dni edukacji dla bezpieczeństwa, odbędą się w Kaliszu w dniach 23-27 maja 2022 roku.

W myśl zasady ,,przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz”, w przedsięwzięcie zaangażowane do tej pory były najlepsze jednostki specjalne podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

Celem głównym manewrów jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Uczestnikami manewrów są funkcjonariusze wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Jednostka Wojskowa AGAT i jednostki zaproszone z zagranicy.

 

Organizator

Organizatorem TPR 2022 jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r.  jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i  przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Uczelnia oferuje przyszłym kandydatom studia w służbie kandydackiej na kierunku penitencjarystyka (w Kaliszu) oraz studia cywilne na kierunku Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne (w Warszawie).

Obecna oferta edukacyjna obejmuje wiedzę związaną z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo o profilu praktycznym oraz studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Źródło: https://swws.edu.pl

Uczestnicy TPR 2019

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Białystok, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Koszalin.

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa

Warszawa

16 batalion powietrznodesantowy

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

18 bielski batalion powietrznodesantowy

18 bielski batalion powietrznodesantowy

Bielsko-Biała

Akademia Wojsk Lądowych

Akademia Wojsk Lądowych

Wrocław

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej

Lublin
Łódź
Poznań

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Śledcze Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji

Katowice
Wrocław

Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej

Gdańsk

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Kraków – Balice

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Wrocław

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Kraków

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Gorzów Wielkopolski

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Rzeszów

Grupa Realizacyjna Komendy Miejskiej Policji

Grupa Realizacyjna Komendy Miejskiej Policji

Wrocław
Kalisz

Partnerzy

    

  …

Patronat medialny

Wystawcy podczas TPR 2019

Galeria