Tactical Prison Rescue 2015

19 – 22 maja br. w Brzegu Dolnym odbyły się II Zawody oraz Warsztaty Ratownictwa Taktycznego dla GISW „Tactical Prison Rescue 2015”. Uczestniczyło w nich 15 GISW oraz przedstawiciele COSSW z Kalisza, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej. Wyróżniono trzy grupy: z Krakowa, Wrocława i Katowic.  Wypracowanie procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek penitencjarnych i poza nimi było głównym celem zawodów. Niemniej ważnym aspektem była umiejętność współdziałania pomiędzy poszczególnymi służbami oraz instytucjami publicznymi.
Autorzy zdjęć: Mariusz Dejneka, Zdzisław Łanik i Tomasz Hołod.