Program

Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, które odbędą się 20 – 24 maja 2019 roku w Brzegu Dolnym i Wołowie w ramach realizowanego projektu „Tactical Prison Rescue 2019”.

Założenia organizacyjno-programowe:

Celem głównym zawodów jest: sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Organizatorem jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zgodnie z Harmonogramem Imprez Sportowych i Rekreacyjnych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Uczestnikami zawodów są funkcjonariusze Służby Więziennej wchodzący w skład etatowej Grupy Interwencyjnej, reprezentujące Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej oraz zespoły zaproszone z innych formacji mundurowych tj. Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biura Śledcze Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Służba Ochrony Państwa, Bataliony Powietrznodesantowe, Żandarmeria Wojskowa, Jednostka Wojskowa AGAT.

Zawody i warsztaty szkoleniowe realizowane będą zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego programu.
Zawody obejmować będą dziewięć zadań i miejsc (stacji) przeprowadzania konkurencji.
W przypadku potwierdzenia uczestnictwa w zawodach dużej liczby drużyn spoza Służby Więziennej, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości stacji.

Miejsce zajęć: Teren i oddział mieszkalny Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Golina, Urząd Miejski i strzelnica w Wołowie, hala sportowa w Brzegu Dolnym oraz miejsca przeznaczone do zadań w promieniu 30 km od Brzegu Dolnego.
Organizacja zawodów i warsztatów:
1. Uczestnicy winni stawić się w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 14.00 w Zakładzie Karnym w Wołowie ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów, w którym został wyznaczony magazyn broni. Broń i amunicja będzie przyjmowana tylko i wyłącznie w skrzyniach zapieczętowanych i opisanych. Nie stawienie się na wyznaczoną godzinę może utrudnić zdawanie broni i realizację poszczególnych zadań warsztatów i zawodów.

Przy zdawaniu broni zostanie przekazana informacja dot. miejsca zakwaterowania.

W zawodach biorą udział czteroosobowe zespoły. W czasie zawodów i warsztatów grupa porusza się własnym samochodem przy czym kierowca wchodzi w skład drużyny.
W warsztatach szkoleniowych biorą udział wszyscy oddelegowani funkcjonariusze.
W tegorocznej edycji zawodów, trzy zespoły działają razem jako jeden team.

2. Podczas szkolenia obowiązuje umundurowanie taktyczne (czarne – dot. GISW).

3. Skład komisji sędziowskich:

Komisja sędziowska główna:
dr n. med. Stanisław Biernacki – specjalista medycyny ratunkowej
mjr Łukasz Gawron – z-ca kierownika działu ochrony ZK w Nowym Sączu.

Sędziowie stacyjni – medyczni i taktyczni:
22.05.2019 r.
Stację nr 1 „Ewakuacja” zabezpiecza Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
Stację nr 2 „Konwój” zabezpiecza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Białymstoku oraz 16 i 18 Batalion Powietrznodesantowy,
Stację nr 3 „Plastik” zabezpiecza Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,
Stację nr 4 „Zagadka” zabezpiecza Jednostka Wojskowa AGAT oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Stację nr 5 „Odmowa” zabezpieczają wszyscy sędziowie.

23.05.2019 r.
Stację nr 6 „Osiemnastka” zabezpiecza Jednostka Wojskowa AGAT oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku,
Stację nr 7 „Zamieszanie” zabezpiecza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Wrocławiu i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Stację nr 8 „Na Sygnale” zabezpiecza Służba Ochrony Państwa,
Stację nr 9 „Killing house” zabezpiecza Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach oraz 16 Batalion Powietrznodesantowy.

Na osobnej liście dostępnej tylko dla organizatora sędziowie przypisani są do stacji personalnie.

Sędziowie, pozoranci oraz osoby zabezpieczające stacje (medycznie, technicznie i informatycznie) winny stawić się w dniu 19 maja 2019 roku do godz. 18.00 w recepcji Kompleksu Hotelowo – Sportowego „Rokita” ul. Wilcza 8 , 56-120 Brzeg Dolny.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu zabezpiecza 15 szt. kbk AKMS wraz z 2000 szt. 7,62 nb. ślepy.

W dniach 20 – 24 maja 2019 roku, funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej biorący udział w zawodach przyjmują dyspozycje przez Stanowisko Dowodzenia przy OISW we Wrocławiu.

Pozoranci i funkcjonariusze zabezpieczający miejsce przebiegu konkurencji:
Studenci ASZWoj, funkcjonariusze SW oraz GISW we Wrocławiu i Krakowie, AŚ Kielce, uczniowie miejscowych szkół oraz ochotnicy.

4. Wyposażenie uczestników:
Pojazd służbowy dla grupy (specjalny – operacyjny) celem przemieszczania się do poszczególnych miejsc przeprowadzania konkurencji.

Uzbrojenie i wyposażenie:
Broń długa: z oporządzeniem oraz amunicją w ilości pełnych dwóch magazynków – dla każdego uczestnika.
Broń krótka: wraz z kaburą oraz amunicja w ilości pełnych dwóch magazynków – dla każdego uczestnika.
Hełm kuloodporny (z osłoną twarzy lub bez) – dla każdego uczestnika.
Maska p.gaz – dla każdego uczestnika.
Ochronniki słuchu – dla każdego uczestnika.
Zestaw łączności zintegrowany z ochronnikami słuchu lub zapewniający łączność w czasie stosowania ochrony słuchu – dla każdego uczestnika.
Kamizelka kuloodporna i taktyczna – dla każdego uczestnika.
Gogle taktyczne – dla każdego uczestnika.
Ochraniacze kolan i łokci – dla każdego uczestnika.
Taktyczne rękawice ochronne – dla każdego uczestnika.
Kajdanki szczękowe, pałka służbowa – dla każdego uczestnika.
Komplet tarcz typu Armadillo (długa, krótka) lub tarcza balistyczna.
Skrzynia lub torba do przechowania sprzętu uzbrojenia – 1 szt. na ekipę.
Chemiczne źródła światła (lightstick) – 20 szt. na zespół.

Minimalne wyposażenie medyczne zespołu:
Torba, plecak lub nerka albo indywidualne apteczki do przenoszenia wyposażenia medycznego zawierające:
Opatrunki
Gaza opatrunkowa 1m² (5 szt.) , ½m² (5 szt.), ¼m² (5 szt)
Bandaże elastyczne (12 lub 15 cm) – 10 szt.
Opatrunki indywidualne typu bandaż izraelski lub Oleas (4 calowy lub 6 calowy) – 2 szt.
Chusty trójkątne – 5 szt.
Środki mocujące typu plaster lub taśma
Taśma power tape rolka – 1 szt.
Opaski uciskowe 2 szt.
Środki hemostatyczne
Celox lub Combat Gauze – 1 szt.
Rurki nosowo-gardłowe (rozmiar 7 i 8) – 2 szt.
Pocket mask – do wentylacji poszkodowanego lub worek samorozprężalny (AMBU) – 1 szt.
Opatrunek improwizowany do szczelnego oklejenia folią rany klatki piersiowej – wycięte kwadraty foli 12cm/12cm
Rękawiczki medyczne
Koc ratunkowy folia termiczna – 5 szt.
Nożyczki lub nóż

Zespół nie posiadający chociażby jednego z ww. oporządzenia nie będzie mógł uczestniczyć w zawodach i warsztatach szkoleniowych.
5. W ramach delegacji służbowych wystawionych przez jednostki macierzyste:
Przejazd do miejsca zakwaterowania oraz do miejsc przeprowadzania konkurencji, wyżywienie i zakwaterowanie od obiadu w dniu 20.05.2019r. do śniadania w dniu 24.05.2019 r.
Koszt pobytu 100 PLN dziennie osobo doba (wyżywienie i zakwaterowanie).
Faktura będzie wystawiona przez obiekt hotelarski imiennie lub zbiorcza na jednostkę. Jeżeli imiennie – płatność przed rozpoczęciem zawodów.

6. Przechowywanie broni:
W czasie wolnym od zawodów i szkolenia oraz w porze nocnej, grupa zawodnicza zobowiązana jest do przechowywania broni i amunicji w skrzyniach lub torbach zapieczętowanych. Magazyn główny uzbrojenia wyznaczony jest w Zakładzie Karnym w Wołowie ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów. Zdawanie i pobieranie broni ściśle z wyznaczonymi godzinami wg harmonogramu.

7. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w czasie uroczystego rozpoczęcia zawodów w dniu 22 maja 2019 r. na rynku w Wołowie, pokaz samoobrony zabezpieczy GISW Warszawa. Pokaz interwencji z wykorzystaniem psa zabezpieczy GISW Wrocław i GISW Kraków.

8. Środki finansowe na organizację zawodów zapewnia organizator.

9. Istnieje możliwość nadania punktów edukacyjnych ratownikom medycznym uczestniczącym w przedsięwzięciu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1884) ustalono, iż:
Za udział w zawodach w charakterze uczestnika: 3 punkty (na podstawie § 9 pkt. 2 ppkt. 10);
Za udział 21.05.2019 r. w warsztatach z przyrządowego udrażniania dróg oddechowych;
(3 x 45 min.) w ramach seminarium na konferencji – 3 punkty – na podstawie § 9 pkt. 2 ppkt. 2;
Za udział 22.05.2019 r. w seminarium (warsztacie) – 8 punktów (8 godzin – zajęcia nocne zgodnie z programem) – na podstawie § 9 pkt. 2 ppkt. 2;
Za udział 23.05.2019 r. w seminarium (warsztacie) – 8 punktów (8 godzin – zajęcia nocne zgodnie z programem) – na podstawie § 9 pkt. 2 ppkt. 2;
Za zajęcie od 1 – 3 miejsca na zawodach ratownictwa medycznego – 10 punktów – na podstawie § 9 pkt. 2 ppkt. 11.
Na podstawie powyższego schematu uczestnik zawodów ma możliwość uzyskania maksymalnie 22 punktów edukacyjnych oraz dodatkowych 10 punktów w sytuacji zajęcia od 1 – 3 miejsca.

10. Organizator zapewnia dodatkowe ubezpieczenie NNW.

11.Wszelkie informacje oraz aktualności dot. „Tactical Prison Rescue 2019” znajdują się na stronie internetowej www.tacticalprisonrescue.pl oraz na facebook.

Odpowiedzialny za organizację oraz właściwy przebieg zawodów i szkolenia jest mjr dr Leszek Kołtun, adiunkt w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, tel. 606 91 99 25.

Załączniki:
Harmonogram warsztatów i zawodów
Regulamin warsztatów i zawodów
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty i zawody
Klauzula informacyjna oraz klauzula zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych
Karty sędziowskie (tylko do wglądu przez organizatora)