O nas

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze…

foto: Zespół Prasowy OISW we Wrocławiu

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w terminie 15 – 19 maja 2023 r. organizuje VIII Międzynarodowe manewry ratowniczo-taktyczne pk. Tactical Prison Rescue 2023 oraz konferencję technologiczną pn. Prison Tech przedstawiającą nowoczesne systemy bezpieczeństwa publicznego.
Manewry oraz przedmiotowa konferencja odbędzie się na terenie Kampusu Mundurowego SWWS, przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu. Elementem Manewrów Ratowniczo-Taktycznych będą również interdyscyplinarne warsztaty doskonalące.
Do przedsięwzięcia zostały zaproszone najlepsze jednostki podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Celem manewrów i warsztatów jest propagowanie wśród jednostek specjalnych zasad bezpiecznego wypełniania obowiązków służbowych w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu w oparciu o wytyczne komitetu TCCC. Taka forma wymiany doświadczeń jest znakomitą okazją do poznania środowiska, w jakim działają przedstawicielom służb wchodzących w skład polskiego systemu bezpieczeństwa.

 

Organizator

Organizatorem TPR 2023 jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r.  jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i  przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Uczelnia oferuje przyszłym kandydatom studia w służbie kandydackiej na kierunku penitencjarystyka (w Kaliszu) oraz studia cywilne na kierunku Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne (w Warszawie).

Obecna oferta edukacyjna obejmuje wiedzę związaną z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo o profilu praktycznym oraz studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Źródło: https://swws.edu.pl

Uczestnicy TPR 2022

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Grypy Interwencyjne Służby Więziennej

Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Białystok, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Koszalin.

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

Łódź

16 batalion powietrznodesantowy

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Poznań

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

Giżycko

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

Międzyrzecz

31 Batalion Radiotechniczny

31 Batalion Radiotechniczny

Wrocław

AWL Wrocław

AWL Wrocław

Wrocław

ABW w Białymstoku

ABW w Białymstoku

Białystok

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej

Kraków – Balice

SPKP

SPKP

Kielce

Łódź

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Kraków

KMP w Kaliszu

KMP w Kaliszu

Kalisz

Vězeňská Služba ČR z Pardubic

Vězeňská Služba ČR z Pardubic

Pardubice

SWWS Team (SWWS, COSSW, ODK Olszanica),

SWWS Team (SWWS, COSSW, ODK Olszanica),

SWWS

COSSW

ODK Olesznica

Partnerzy

    

  …

Patronat medialny

Wystawcy podczas TPR 2022

Stacje

Galeria